[agro_page_bread titletype=“custom“ bread=“hide“ hide_parallax=“hide“ text=“custom“ subtitle=“Karolinen­hof“ ctext=“About“ subtitle_spacer=““ title_spacer=““ desc_spacer=““ css=“.vc_custom_1649764217168{background-image: url(https://www.karolinenhof.farm/wp-content/uploads/2022/04/karolinenhof-117-big.jpg?id=6240) !important;}“ title=“Spoznajte“]
[agro_about1 hidebg992=“hide“ link=“url:%23″ css=“.vc_custom_1649148851730{padding-top: 120px !important;}“]Der Karolinenhof der Familie liegt im Donautal, nur wenige Kilometer von der slowakischen Grenze entfernt.. Vzdialená od ruchu mesta, ale stále na skok od Bratislavy, je ideálnym miestom na trávenie voľného času v pokojnom farmárskom prostredí.[/agro_about1]
[agro_product_list loop=“%5B%7B%22img%22%3A%226248%22%2C%22title%22%3A%22Vy%C5%A1e%20100%20rokov%20hist%C3%B3rie%22%2C%22desc%22%3A%22Karolinenhof%20vznikol%20ako%20hospod%C3%A1rska%20usadlos%C5%A5%20uprostred%20pol%C3%AD%20medzi%20mestom%20Hainburg%20a%20dedinou%20Wolfsthal.%20Hist%C3%B3ria%20usadlosti%20siaha%20do%2017.%20storo%C4%8Dia%2C%20kedy%20jej%20p%C3%B4vodn%C3%BD%20majite%C4%BE%20vlastnil%20rozsiahle%20polia%20a%20ve%C4%BEk%C3%A9%20st%C3%A1da%20dobytka.%20V%20roku%201912%20bol%20na%20farme%20vybudovan%C3%BD%20honosn%C3%BD%20pansk%C3%BD%20dom%20s%20architektonicky%20zauj%C3%ADmavou%20ve%C5%BEi%C4%8Dkou.%20Na%20farme%20Karolinenhof%20sa%20dodnes%20zachovali%20v%C5%A1etky%20stavby%20zo%20za%C4%8Diatku%2019.%20storo%C4%8Dia.%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226257%22%2C%22title%22%3A%22Modern%C3%A9%20vybavenie%20s%20citom%20k%20minulosti%22%2C%22desc%22%3A%22S%20cie%C4%BEom%20zachova%C5%A5%20%C4%8Do%20najviac%20z%20p%C3%B4vodnej%20architekt%C3%BAry%20a%C2%A0navr%C3%A1ti%C5%A5%20%C5%BEivot%20do%20opusten%C3%BDch%20priestorov%20sme%20sa%20postarali%20o%20citliv%C3%BA%20rekon%C5%A1trukciu%20hospod%C3%A1rskych%20budov%2C%20ve%C4%BEk%C3%A9ho%20dvora%20%20a%20revitaliz%C3%A1ciu%20zelene%20v%C2%A0celom%20are%C3%A1li.%20Dnes%20je%20Karolinenhof%20funguj%C3%BAcou%20farmou%20s%20ovocn%C3%BDm%20sadom%2C%20ve%C4%BEkou%20zeleninovou%20z%C3%A1hradou%20a%20vlastn%C3%BDm%20chovom%20v%C4%8Diel%2C%20oviec%20a%20hydiny.%20Jednotliv%C3%A9%20budovy%20a%20rozsiahla%20z%C3%A1hrada%20sl%C3%BA%C5%BEia%20taktie%C5%BE%20ako%20moderne%20vybaven%C3%A9%20eventov%C3%A9%20priestory%20pre%20svadby%2C%20rodinn%C3%A9%20oslavy%2C%20firemn%C3%A9%20podujatia%20%C4%8Di%20workshopy.%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226265%22%2C%22title%22%3A%22Pr%C3%ADjemn%C3%A9%20prostredie%20na%20oslavy%20aj%20vzdel%C3%A1vanie%22%2C%22desc%22%3A%22Po%C4%8Das%20v%C3%ADkendov%20sa%20farma%20st%C3%A1va%20miestom%20netradi%C4%8Dn%C3%BDch%20z%C3%A1%C5%BEitkov.%20Na%C5%A1ou%20v%C3%ADziou%20je%20spoji%C5%A5%20trad%C3%ADciu%20farm%C3%A1r%C4%8Denia%2C%20z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A9%20vzdel%C3%A1vanie%2C%20vo%C4%BEno%C4%8Dasov%C3%A9%20aktivity%20a%20s%C3%BAkromn%C3%A9%20eventy%20pod%20jednu%20strechu.%20Pripravujeme%20tie%C5%BE%20vzdel%C3%A1vacie%20projekty%20a%20workshopy%20pre%20deti%20i%C2%A0dospel%C3%BDch%20zameran%C3%A9%20na%20umeleck%C3%A9%20zru%C4%8Dnosti%20a%20tradi%C4%8Dn%C3%A9%20remesl%C3%A1.%20Pr%C3%AD%C4%8Fte%20k%20n%C3%A1m%20spomali%C5%A5%2C%20na%C4%8Derpa%C5%A5%20energiu%20a%20zhlboka%20sa%20nad%C3%BDchnu%C5%A5.%22%2C%22plink%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fkedy-prist%252F%7Ctitle%3ANav%25C5%25A1t%25C3%25ADvte%2520n%25C3%25A1s%22%7D%5D“]
[agro_section_heading title=“Priestory farmy“ desc=“Na našej farme nájdete všetko od moderne vybavených priestorov na konferencie až po zašitý kút záhrady vhodný na fotenie mladomanželov. Objavte zákutia farmy Karolinenhof a spoznajte ich čaro.“]
3D mapa Karolinenhof
[agro_recipes lg=“col-lg-6″ loop=“%5B%7B%22img1%22%3A%226176%22%2C%22title1%22%3A%221%3A%20Ovocn%C3%BD%20sad%22%2C%22desc1%22%3A%22Ob%C4%BE%C3%BAben%C3%A9%20miesto%20na%20aktivity%20s%20de%C5%A5mi%2C%20relax%2C%20%C4%8Di%20%20sob%C3%A1%C5%A1%20pod%20hol%C3%BDm%20nebom%20s%C2%A0v%C3%BDh%C4%BEadom%20na%20hrad%20Schlossberg.%22%2C%22link1%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fzahrada-sad%252F%22%2C%22link2%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fgrill-house%252F%7Ctitle%3A04%2520Grill%2520House%22%7D%2C%7B%22img1%22%3A%226168%22%2C%22title1%22%3A%222%3A%20Alt%C3%A1nok%22%2C%22desc1%22%3A%22Romantick%C3%A9%20miesto%20pre%20svadobn%C3%BD%20obrad%2C%20posedenie%20pri%20k%C3%A1ve%20alebo%20pre%20kapelu%20v%20prostred%C3%AD%20ovocn%C3%A9ho%20sadu.%22%2C%22link1%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Faltanok%252F%22%2C%22link2%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fovocny-sad%252F%7Ctitle%3A04%2520Ovocn%25C3%25BD%2520sad%22%7D%2C%7B%22img1%22%3A%226160%22%2C%22title1%22%3A%223%3A%20Grill%20House%22%2C%22desc1%22%3A%22Pokojn%C3%BD%20vn%C3%BAtorn%C3%BD%20a%20vonkaj%C5%A1%C3%AD%20priestor%20na%20rodinn%C3%A9%20oslavy%2C%20men%C5%A1ie%20svadby%2C%20%C4%8Di%20workshopy%20do%2050%20%C4%BEud%C3%AD.%22%2C%22link1%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fgrill-house%252F%22%7D%2C%7B%22img1%22%3A%226151%22%2C%22title1%22%3A%224%3A%20Alex%20Hall%22%2C%22desc1%22%3A%22Ve%C4%BEkolep%C3%A1%20hi-tech%20stodola%20pre%20200%20%C4%BEud%C3%AD%20je%20na%C5%A1im%20najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%ADm%20priestorom%20na%20svadby%2C%20rodinn%C3%A9%20podujatia%2C%20%C4%8Di%20firemn%C3%A9%20ve%C4%8Dierky.%22%2C%22link1%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Falex-hall%252F%22%7D%2C%7B%22img1%22%3A%226235%22%2C%22title1%22%3A%225%3A%20Z%C3%A1hrada%22%2C%22desc1%22%3A%22Priestor%20na%20pestovate%C4%BEsk%C3%A9%20a%20vzdel%C3%A1vacie%20workshopy%2C%20alebo%20za%C5%A1iv%C3%A1re%C5%88%20pre%20ma%C5%A1krtn%C3%ADkov.%22%2C%22link1%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fzahrada-sad%252F%7Ctitle%3A04%2520Z%25C3%25A1hrada%2520a%2520sad%22%7D%2C%7B%22img1%22%3A%226184%22%2C%22title1%22%3A%226%3A%20Vila%22%2C%22desc1%22%3A%22Honosn%C3%BD%20pansk%C3%BD%20dom%20s%20vy%C5%A1e%20storo%C4%8Dnou%20trad%C3%ADciou%20je%20v%20s%C3%BA%C4%8Dasnosti%20v%20rekon%C5%A1trukcii.%20%22%2C%22link1%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fvila%252F%7Ctitle%3AVila%22%7D%5D“ css=“.vc_custom_1649687034075{padding-top: 50px !important;background-color: #efefef !important;}“]
[agro_team lg=“col-lg-12″ md=“col-md-12″ hidebg992=“hide“ stitle=“Srdcom farmy“ sthintitle=“sú jej ľudia“ desc=““ loop=“%5B%7B%22img%22%3A%226273%22%2C%22name%22%3A%22Mal%C3%BD%2C%20ale%20%C5%A1ikovn%C3%BD%20t%C3%ADm%22%2C%22job%22%3A%22T%C3%ADm%20Karolinenhof%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22100%22%2C%22offset%22%3A%220%22%2C%22use_link%22%3A%22yes%22%7D%5D“ sdesc=“Karolinenhof je rodinná farma. O naše hospodárske zvieratá a plodiny sa stará malý zohratý tím farmárov a naše včelie rodiny s láskou opatruje skúsený včelár. Akčný eventový tím je úzko prepojený s tímom farmárov, vďaka čomu máme atmosféru farmy vždy pod kontrolou.“]
[agro_info1 title=“Tekuté“ thintitle=“zlato“ link=“url:https%3A%2F%2Fwww.karolinenhof.farm%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2F2023_CENNIK-MEDOV-A-PROPOLISU-KH.pdf|title:K%C3%BApi%C5%A5%20med|target:_blank“ img=“6281″]Včely majú v prírode nezastúpiteľnú úlohu, rozhodli sme sa preto vytvoriť im na našej farme domov. V súčasnosti sa staráme o 25 včelích rodín a ich med si môžete kúpiť aj vy.

Naše včelstvá lietajú od úrodných polí dolného Rakúska, lužných lesov povodia Dunaja, až po lesostepné a lúčne spoločenstvá Devínskej kobyly. Rozhodli sme sa ísť cestou kvality, nie kvantity, takže naše včelstvá ošetrujeme výlučne prírode blízkymi metódami, ktoré sú zaradené do tzv. BIO-včelárenia. Hoci je to tak náročnejšie na čas aj financie, zadosťučinením sú nám vitálne, silné včelstvá, ktoré produkujú lahodný med top kvality.

V roku 2022 sme s naším medom získali prestížne ocenenie na medzinárodnej súťaži AGRA v Slovinsku – Striebornú medailu za mimoriadnu chuť a kvalitu medu.[/agro_info1]