[agro_slider_container autoplay=“yes“ overlay=“none“ hideline=“yes“ sloop=“%5B%7B%22transition%22%3A%22fade%22%7D%5D“ duration=“2000″ discoverclr=“rgba(255,255,255,0.01)“ delay=“5000″][agro_slider_item1 xl=“col-xl-12″ alignment=“text-left“ video=“yes“ mute=“yes“ loop=“yes“ title=“Karo­li­nen­hof“ desc=“Miesto výnimočných podujatí a nevšedných zážitkov“ link=“url:%23home-01|title:Spoznajte%20n%C3%A1s“ videosrc=“https://www.karolinenhof.farm/wp-content/uploads/2022/04/Farma_dron-04-3.mp4″][/agro_slider_item1][agro_slider_item2 img=“6319″ title=“Rodinné a firemné“ link=“url:%23home-01|title:Spoznajte%20n%C3%A1s“ thintitle=“podujatia“][/agro_slider_item2][agro_slider_item2 img=“6494″ title=“Naj­ro­man­tic­kej­šie svadby“ link=“url:%23home-01|title:Spoznajte%20n%C3%A1s“ thintitle=“široko ďaleko“][/agro_slider_item2][agro_slider_item2 img=“4342″ title=“Nevšedné“ link=“url:%23home-01|title:Spoznajte%20n%C3%A1s“ thintitle=“zážitky“][/agro_slider_item2][/agro_slider_container]
[agro_features2 lgimg=“6351″ stitle=“Na farme nájdete“ sthintitle=“veľa pokladov“ loop=“%5B%7B%22img%22%3A%226355%22%2C%22title%22%3A%22Stodola%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22100%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226375%22%2C%22title%22%3A%22Zvierat%C3%A1%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22200%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226347%22%2C%22title%22%3A%22Ovocn%C3%BD%20sad%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22300%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226359%22%2C%22title%22%3A%22Treehouse%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22400%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226363%22%2C%22title%22%3A%22V%C4%8Dely%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22500%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%225667%22%2C%22title%22%3A%22Grill%20House%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22600%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226367%22%2C%22title%22%3A%22V%C3%BDrobky%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22700%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226371%22%2C%22title%22%3A%22Z%C3%A1hrada%22%2C%22sm%22%3A%22col-sm-4%22%2C%22lg%22%3A%22col-lg-3%22%2C%22anim%22%3A%22yes%22%2C%22aos%22%3A%22fade%22%2C%22delay%22%3A%22800%22%2C%22offset%22%3A%22100%22%7D%5D“ lgimgw=“80″ lgimgh=“80″ css=“.vc_custom_1649715533764{padding-bottom: 75px !important;}“]
[agro_section_heading title=“Podujatia“ thintitle=“na farme“ desc=“Zorganizujte si u nás oslavu, teambuilding, či svadbu, alebo nás navštívte na našich podujatiach pre verejnosť. Sme tu pre Vás.“]
[agro_product_preview loop=“%5B%7B%22img%22%3A%226294%22%2C%22title%22%3A%22Svadby%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Fsvadby%252F%7Ctitle%3ASvadby%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226286%22%2C%22title%22%3A%22Firemn%C3%A9%20podujatia%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Ffiremne-podujatia%252F%7Ctitle%3AFiremn%25C3%25A9%2520podujatia%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%226302%22%2C%22title%22%3A%22Rodinn%C3%A9%20oslavy%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.karolinenhof.farm%252Frodinne-oslavy%252F%7Ctitle%3ARodinn%25C3%25A9%2520oslavy%22%7D%5D“ overlay=“rgba(75,127,51,0.75)“]
[agro_review autoplay=“yes“ pauseonhover=“yes“ dots=“yes“ img=“108″ title=“Napísali“ thintitle=“o nás“ sdesc=“Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.“ loop=“%5B%7B%22name%22%3A%22Karol%C3%ADna%22%2C%22job%22%3A%22nevesta%22%2C%22quote%22%3A%22Karolinenhof%20Farm%20bola%20pre%20n%C3%A1s%20l%C3%A1ska%20na%20prv%C3%BD%20poh%C4%BEad.%20In%C3%A9%20miesto%20pre%20na%C5%A1u%20svadbu%20by%20sme%20si%20ani%20nevedeli%20predstavi%C5%A5.%20Priestor%20farmy%20je%20ako%20stvoren%C3%BD%20pre%20letn%C3%BA%20svadbu%20a%20v%C5%A1etci%20na%C5%A1i%20hostia%20n%C3%ADm%20boli%20o%C4%8Daren%C3%AD.%20Vojto%20a%20Paula%20boli%20neuverite%C4%BEne%20ochotn%C3%AD%20a%20sna%C5%BEili%20sa%20vyhovie%C5%A5%20v%C5%A1etk%C3%BDm%20na%C5%A1im%20po%C5%BEiadavk%C3%A1m%20a%20prosb%C3%A1m.%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Marek%22%2C%22job%22%3A%22%C5%BEen%C3%ADch%22%2C%22quote%22%3A%22Organiz%C3%A1tori%20na%C5%A1ej%20svadby%20na%20Karolinenhofe%20pri%C5%A1li%20iniciat%C3%ADvne%20so%20super%20n%C3%A1padmi%2C%20ktor%C3%BDmi%20spestrili%20program%20svadby.%20Skuto%C4%8Dne%20hlbok%C3%BD%20dojem%20zanechala%20trad%C3%ADcia%20zasadenia%20n%C3%A1%C5%A1ho%20vlastn%C3%A9ho%20stromu%20v%20sade%20farmy.%20Na%20Karolinenhof%20sa%20budeme%20%C4%8Dasto%20vraca%C5%A5!%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Nina%22%2C%22job%22%3A%22nevesta%22%2C%22quote%22%3A%22Karolinenhof%20je%20kr%C3%A1sne%20miesto%20na%20svadbu!%20Ve%C4%BEa%20priestorov%C3%BDch%20mo%C5%BEnost%C3%AD%20umo%C5%BE%C5%88uje%20aby%20sa%20hostia%20c%C3%ADtili%20dobre%20a%20ka%C5%BEd%C3%BD%20si%20n%C3%A1jde%20to%20svoje.%20My%20sme%20boli%20nanajv%C3%BD%C5%A1%20spokojn%C3%AD.%20Komunik%C3%A1cia%20s%20veden%C3%ADm%20bola%20profesion%C3%A1lna%2C%20pr%C3%ADjemn%C3%A1%20a%20produkt%C3%ADvna.%20V%C5%BEdy%20sme%20sa%20vedeli%20dopracova%C5%A5%20k%20v%C3%BDsledku%20aj%20napriek%20n%C3%A1ro%C4%8Dnej%C5%A1%C3%ADm%20po%C5%BEiadavk%C3%A1m.%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Vlado%22%2C%22job%22%3A%22%C5%BEen%C3%ADch%22%2C%22quote%22%3A%22Obrad%20v%20ovocnom%20sade%2C%20pr%C3%ADchod%20nevesty%20na%20koni%20alebo%20komunik%C3%A1cia%20s%20ve%C4%BEk%C3%BDm%20mno%C5%BEstvom%20host%C3%AD%20neboli%20pre%20organiz%C3%A1torov%20%C4%BEahk%C3%A9%20%C3%BAlohy.%20Vy%C5%A1li%20v%C5%A1ak%20presne%20pod%C4%BEa%20po%C5%BEiadaviek.%20Rovnako%20cel%C3%BD%20ve%C4%8Dern%C3%BD%20program%2C%20presne%20pod%C4%BEa%20na%C5%A1ich%20predst%C3%A1v%2C%20hostia%20boli%20nadmieru%20spokojn%C3%AD.%20M%C3%B4%C5%BEem%20len%20odporu%C4%8Di%C5%A5.%22%7D%5D“ autoplayspeed=“10000″]